پاراستنی پارچە ئەنتیکەکان

ئەگەر جلە کۆنەکانت بەدەست کۆن بوونەوە بناڵێنێ،
پێویست ناکات لە خۆتی دوور بخەیتەوە. پرسیارمان لێبکە:
ئێمە یەخەی تازەتان دادەنێین بۆ کراسەکانتان،
بەتانی و سەرینەکانتان بۆ چاک دەکەین یان دەیانکەین بە شتێکی تر