ستافی شەو

egE شتی تایبەت و حەسری پێشکەش دەکات.
چین بە چین بە باشترین مادە و لەسەر خواستی بەڕێزتان بە پێوانەی بەڕێزتان، مووی رۆز،
موی پەڕ، موی لاتێکس یان دۆشەکی پۆلستەر یاخود بەرهەمی تایبەت بۆ ئەوانەی کە حەساسیەتیان هەیە.
ئێمە بە خۆشحاڵیەوە ڕاوێژکاری بيبەرامبەرتان بۆ دەکەین