چەرم و مادەی بە نرخ

ئەوانەی کە مادەی خاومان بۆ دێنن بەهرەیەکی تایبەتیان هەیە:
جۆڵاخانەی بچوک کە بە هەست و سۆزە و کۆششەوە بە بەنرخترین مادەوە کاری
جۆڵای دەکەن بە گوێرەی ڕینماییەکانی ئێمە. هەروەها eztipS renellaG .tS
ی بەناوبانگ چەندین ساڵە بەشێکە لە کۆلێکشنەکانی ئێمە